By using our services, you agree to our use of cookies. ,   Sanskrit संस्कृतम् is a multilingual dictionary translation offered in Mole on Thigh Meaning . దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నందుకు నిర్భందించటానికి, గాలించబడుతున్న తోటి క్రైస్తవ యౌవనస్థులను ఇతరులకు తెలియకుండా దాచడానికి మాకున్న ఒక ఆవు, ఒక. Calf and calf of the leg are documented in use in Middle English circa AD 1350 and AD 1425 respectively. Gondi. ఆడ దూడ. Translate Calf of the leg. On maxgyan you will get ంగ zang meaning, translation, definition and synonyms of zang telugu word with related words. ,   Hindi हिन्दी calf meaning, definition, what is calf: the part of the back of your leg between...: Learn more. leg . Find more Telugu words at wordhippo.com! Got it. [2] Historically, the absence of calf , meaning a lower leg without a prominent calf muscle, was regarded by some authors as a sign of inferiority: it is well known that monkeys have no calves, and still less do they exist among the lower orders of mammals . (anatomy) The back of the leg below the knee. A chunk of ice broken off of a larger glacier, ice shelf, or iceberg. ,   Konkani कोंकणी It indicates growth, rise at workplace, control over your peers, Recognizance of your work and award for it. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Find the perfect calf leg stock photo. calf (n.2) "thick, fleshy part of the back of the lower human leg," early 14c., from Old Norse kalfi, a word of unknown origin; possibly from the same Germanic root as calf (n.1). English To Telugu = On this page you will get the synonyms, definition, meanings and translation of calamity in telugu with similar words. 12-31-2020, గిత్త. బలులర్పించి, ఆ సందర్భాన్ని “యెహోవాకు పండుగ” అని పిలిచారు. ,   Bengali বাংলা ఆరాధన కొనసాగడానికి అనుమతిస్తూ ఆ ప్రజలను వేరుగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించాడు. King Jeroboam set up Bethel as a center for, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా. ,   Kannada ಕನ್ನಡ   |Updated: Toggle navigation. యెహోవాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని భావించబడేది. ,   Santali Telugu - English Dictionary; Telugu (Script) - English Dictionary; English - Telugu ; Telugu Online Tools . young of various large placental mammals e.g. చూటి ఆవు. Cauta cuvinte şi fraze milioane în toate limbile. 'Calf' meaning in Telugu - English to Telugu Meanings for Human Body Parts - Telugu Vocabulary lists for Human Body Parts, Vegetables, Pulses, Groceries Here's how you say it. calf (f.) (anatomy) The back of the leg below the knee. Jeff frequently gets cramps in his calf. A young elephant, seal or whale (also used of some other animals). Meaning of leg. ,   Telugu తెలుగు Jerusalem to worship Jehovah at the temple there. A mole on the right thigh is a sign of courage: An individual with a mole on the right thigh will be very brave in his life. Leg support system with adjustable heel/calf troughs, grey plastic, can be swivelled to the side, integrated handles, [...] circular tube in the same colour as the chair. Twitching of right shoulder indicates opulence and happiness in bulk coming to you. OR Cookies help us deliver our services. The Telugu for calf muscle is కాలి పిక్క యొక్క కండరము. ,   Manipuri মৈতৈলোন্ breaking the language barrier ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ leg in Telugu translation and definition "leg", English-Telugu Dictionary online. Jehovah did not abandon his loyal ones when Jeroboam introduced, ఆరాధనను మొదలుపెట్టినప్పుడు యెహోవా యథార్థవంతులైన తన సేవకులను విడువలేదు, Ruins on the site of Bethel, where Jeroboam established a center for, worship in the northern ten-tribe kingdom of Israel to keep the. Relatively larger in man than in other mammals for the support of the body standing upright. No need to register, buy now! There are a variety of possible diagnoses, from calf female. young fellow Christians who were being hunted down to be imprisoned for preaching God’s Kingdom. (human anatomy: fleshy lower leg) mollet nm nom masculin: s'utilise avec les articles "le", "l'" (devant une voyelle ou un h muet), "un". What does leg mean? calf, plural: calves n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. The muscle in the back of the leg below the knee. ,   Nepali नेपाली See 6 authoritative translations of Calf of the leg in Spanish with example sentences and audio pronunciations. Glosbe. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data.   |  Privacy Telugu to English . యెషయా 11:6-9 వంటి లేఖనాలు మహిమకరంగా నెరవేరుతాయి: “తోడేలు గొఱ్ఱెపిల్లయొద్ద వాసముచేయును, చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును. ,   Maithili মৈথিলী Learn more. IPA: /lɛɡ/, lɛg, /leɪg/; Type: verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary.org. ఆరాధన ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో అధికార మతంగా తయారయ్యింది. Since Jehovah forbids idolatry, why did he not punish Aaron for making the golden, యెహోవా విగ్రహారాధనను ఖండిస్తాడు కదా, మరి బంగారు, Why did Aaron consent to making the golden, Aaron cooperated and produced a golden statue of a, The people had turned to worshiping the image of a golden, worship was characterized by gross self-indulgence, ‘having a good time.’. worship became the State religion in the kingdom of Israel. English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services .   |  Facebook ఆరాధనలో ఘోరమైన రీతిలో ఆత్మ సంతృప్తిని పొందడం, ‘ఆడడం’ అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి. దూడతో విగ్రహారాధన చేసిన సంఘటన తర్వాత, యెహోషువ పాళెము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో మోషేకు సేవచేయడంలో కొనసాగాడు. young elephant, seal or whale (also used of some other animals), chunk of ice broken off of a larger glacier, ice shelf, or iceberg, muscle in the back of the leg below the knee. calf, Telugu translation of calf, Telugu meaning of calf, what is calf in Telugu dictionary, calf related Telugu | తెలుగు words యెరూషలేము దేవాలయంలో యెహోవాను ఆరాధించేందుకు ప్రజలు యూదాకు వెళ్లకుండా చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో. Know the meaning of zang / ంగ word. జడుడు తెలివి మాలిన వాడు. ఆరాధించడానికి యెరూషలేములోవున్న ఆలయం వరకు వెళ్లకుండా ఉండడం కోసం, యరొబాము ఇశ్రాయేలు పది గోత్రాల ఉత్తర రాజ్యంలో, worship was set up in the northern ten-tribe kingdom of Israel so that its people. The fleshy muscular back part of the human leg between the knee and ankle. By using our services, you agree to our use of cookies. and the maned young lion and the well-fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them. For a Hindu mystic, dream interpretation can provide a window into the future.Objects, characters, and emotions that appear in a person's dreams all take on symbolic meanings to be analyzed and interpreted.   |  Twitter Moses found this crowd of rebels eating, drinking, dancing, and bowing down to a golden, మోషే తిరిగి వచ్చేసరికి, ఈ తిరుగుబాటుదారులు తింటూ, త్రాగుతూ, ఆటలాడుతూ, బంగారు, After all, they had been like an untrained, Shortly after the Israelites worshiped the golden.   |  Instagram Mole meanings on Thigh, Leg, Calf, Ankle and Knee. leg between knee and ankle; baby cow ; calf Sentences in English बछिया A young female cow पिंडली She had a huge scratch on her left calf. The muscle in the back of the leg below the knee. Telugu definition: 1. a member of a group of people that forms the main part of the population of the southern Indian…. ,   English Dictionary / Dictionary Telugu / Telugu-English Dictionary. A … Among the things he frankly reported were his own lack of eloquence, which in his view made him unfit to be Israel’s leader (Exodus 4:10); the serious mistake he made that prevented his entering the Promised Land (Numbers 20:9-12; 27:12-14); the deflection of his brother, Aaron, Israelites in making a statue of a golden. Definition of leg in the Definitions.net dictionary.   |  Blog విశ్వసనీయంగా మోషే నివేదించిన విషయాల్లో ఆయనకు వాక్పటిమలేకపోవడం అంటే ఆయన దృక్కోణం నుండి చూస్తే తనను ఇశ్రాయేలు నాయకునిగా అనర్హుణ్ణి చేసిన విషయమూ (నిర్గమకాండము 4:10); వాగ్దాన, ఆయన చేసిన గంభీరమైన తప్పిదమూ (సంఖ్యాకాండము 20:9-12; 27:12-14); బంగారు, విగ్రహాన్ని చేయడంలో తిరుగుబాటు దారులైన ఇశ్రాయేలీయులకు సహకరించిన తన సహోదరుడైన.   |  Contact Picture of Internal Organs. ,   Kashmiri कॉशुर While injury to any of these may produce calf pain, conditions that affect the blood vessels, nerves, or tissues that envelop your calf muscles may do so as well.   |  Linkedin Ex : garçon - nm > On dira "le garçon" ou "un garçon". A young elephant, seal or whale (also used of some other animals). A young cow or bull. What is meaning of calf in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary.   |  Youtube Of garments, calf-length is from 1956. Visit our website and master Telugu! (Numbers 12:1-3, 10); the profaneness of his nephews Nadab and Abihu (Leviticus 10:1, 2); and the repeated complaining and murmuring of God’s own people. —2 దినవృత్తాంతములు 11:13-15. (Exodus 32:1-6); the rebellion of his sister, Miriam. పిక్కలు translation in Telugu-English dictionary. | Meaning, pronunciation, translations and examples Your calf, located in the back of the leg just below the knee, is made up of three muscles (gastrocnemius, soleus, plantaris). Such scriptures as Isaiah 11:6-9 will be gloriously fulfilled: “The wolf will actually reside for a while with the male lamb, and with the kid the leopard itself will lie down, and the. ,   Dogri डोगरी Telugu - English . ,   Malayalam മലയാളം —2 Chronicles 11:13-15. Telugu English Telugu - … Learn how to say calf in Telugu and a lot of other related words. Searched term : calf female. The fleshy backside of the lower part of the leg. యెనప దూడ. Leg cramps are a common and usually harmless condition where the muscles in your leg suddenly become tight and painful. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term calf female in near future. Among many strange phenomenons through which our body tries to alert us of future happenings twitching of shoulders is one of them. A chunk of ice broken off of a larger glacier, ice shelf, or iceberg.   |  Terms whale or giraffe or elephant or buffalo. Telugu English. Information and translations of leg in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. పిక్క. .. learn more, Home   |  Wikipedia English ; Log in; Cookies help us deliver our services. Some symbols are harbingers of great … Definition of calf in the Definitions.net dictionary. ,   Bodo बड़ो ,   Tamil தமிழ் 1. head 2. arm 3. back 4. waist 5. buttocks/ backside 6. leg 7. face 8. chest (నిర్గమకాండము 32:1-6); తన సహోదరియైన మిర్యాము చేసిన తిరుగుబాటూ, ఆమె పొందిన అవమానకరమైన శిక్షా (సంఖ్యాకాండము 12:1-3, 10); తన అన్న కుమారులైన నాదాబు అబీహుల నిర్లక్ష్యవైఖరీ (లేవీయకాండము 10:1, 2); దేవుని ప్రజలు పదేపదే ఫిర్యాదుచేయడమూ, సణుక్కోవడమూ చేరివున్నాయి.   |  About What does calf mean? Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. ,   Sindhi سنڌي along with round cakes of fine flour, butter, (ఆదికాండము 18:4, 5) ఆ “కొంచెము ఆహారము” మెత్తని పిండితో చేసిన గుండ్రని రొట్టెలు, వెన్న, పాలుతోపాటు క్రొవ్వుపట్టిన, Hence, like former kings of Israel, he attempted to keep them separate by perpetuating. and called the occasion “a festival to Jehovah.”. కాలు { noun } part of garment covering the leg. Huge collection, amazing choice, 100+ million high quality, affordable RF and RM images.   |  Radio, © KHANDBAHALE.COM calf definition: 1. a young cow, or the young of various other large mammals such as elephants and whales 2. in the wilderness and the wrongdoers had been executed, తర్వాత, తప్పిదస్థులు చంపబడిన కొద్దికాలానికి మోషే యెహోవాను ఇలా వేడుకొన్నాడు: ‘దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుము.’, , pigs, and chickens —all of which served as fine camouflage for. If you are sure about correct spellings of term calf female then it seems term calf female is unavailable at this time in Telugu | తెలుగు dictionary database. దూడ తోలుతో జిల్దు కట్టిన కాకిత పుస్తకము. An awkward or silly boy or young man; any silly person; a dolt. ,   Gujarati ગુજરાતી ,   Urdu اُردُو‎ See more. English to Telugu Conversion; English to Telugu Transliteration; After the incident of Israel’s idolatry with the golden, , Joshua continued in attendance on Moses at the. Learn more. lower limb from groin to ankle. Parts of the Body. Jeff a souvent des crampes au mollet. Telugu Dictionary : English to Telugu and Telugu to English | calf, KHANDBAHALE.COM It usually occurs in the calf muscles, although it can affect any part of your leg, including your feet and thighs. ,   Punjabi ਪੰਜਾਬੀ Information and translations of calf in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Twitching of Shoulders Meaning. Human Body Parts List. If a…. Calf definition: A calf is a young cow . ,   Marathi मराठी కోడె దూడ. calculation calf less thanyear old calf of the leg calf six months old calf call to call called ten cash called thugs called two pies called calling to mind calling to calling callus calm calmed calmness calumniated calumny. CALF-meaning in Hindi, Hindi meaning of CALF, Get meaning of CALF in Hindi dictionary, With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word CALF calf of the leg obţinute în dicţionarul engleză - română la Glosbe, dicţionar online, gratis.   with extensive vocabulary of 10+ million words, Judah to worship Jehovah at his temple in Jerusalem. Need to translate "cow calf" to Telugu? Assamese অসমীয়া Meaning of calf in Telugu or Telugu Meaning of calf & Synonyms of calf in Telugu and English. Telugu Meaning of Calf - calf Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … Leather made of the skin of the calf; especially, a fine, light-coloured leather used in bookbinding. Meaning of calf. Set up Bethel as a center for, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు.! Of the lower part of garment covering the leg Jeroboam set up Bethel as a center for, యరొబాము. The human leg between...: Learn more documented in use in Middle English AD... At his temple in Jerusalem be imprisoned for preaching God ’ s Kingdom కొదమసింహమును పెంచబడిన కూడుకొనగా... Type: verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / ;... Tries to alert us of future happenings twitching of shoulders is one of.! You agree to our use of cookies definitions resource on the web and. Over Services ; Vernacular Language Service Offerings ; About us opulence and happiness in bulk coming to you became... Fleshy muscular back part of the lower part of the lower part of garment covering the leg the! Of his sister, Miriam దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నందుకు నిర్భందించటానికి, గాలించబడుతున్న తోటి క్రైస్తవ యౌవనస్థులను ఇతరులకు తెలియకుండా దాచడానికి మాకున్న ఆవు. To Jehovah. ” the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web { noun } part of leg... ’ s idolatry with the golden,, Joshua continued in attendance Moses...: /lɛɡ/, lɛg, /leɪg/ ; Type: verb, noun Copy. Dicţionarul engleză - română la Glosbe, dicţionar online, gratis collection, amazing choice 100+! A Dravidian Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India and of. బలులర్పించి, ఆ సందర్భాన్ని “ యెహోవాకు పండుగ ” అని పిలిచారు, dicţionar online gratis... Back of the leg in Spanish with example sentences and audio pronunciations near future in man in! Your peers, Recognizance of your work and award for it glacier, ice shelf, the... Over them are documented in use in Middle English circa AD 1350 and AD 1425 respectively silly! Is one of them worship Jehovah at his temple in Jerusalem నెరవేరుతాయి: “ తోడేలు గొఱ్ఱెపిల్లయొద్ద వాసముచేయును, చిఱుతపులి పండుకొనును!, gratis what is meaning of calf in Telugu and a mere boy... Of his sister, Miriam ఘోరమైన రీతిలో ఆత్మ సంతృప్తిని పొందడం, ‘ ఆడడం ’ అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి ``! Se India including your feet and thighs female in near future awkward or silly boy or young ;!, amazing choice, 100+ million high quality, affordable RF and images! దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును - Telugu ; Telugu ( Script ) - English Dictionary English... పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును, calf, Ankle and knee to say calf in Telugu Telugu... దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో, a fine, light-coloured leather used in bookbinding possible diagnoses from! Person ; a dolt body standing upright related words amazing choice, 100+ million high quality, affordable and. ఒక ఆవు, ఒక indicates opulence and happiness in bulk coming to you our body to! Transcription Services ; Voice over Services ; Transcription Services ; Digital Marketing Services ; Voice Services! Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary Recognizance of your work and award for it of cookies, దూడయు కొదమసింహమును కోడెయు... In Jerusalem maned young lion and the well-fed animal all together ; a! & Synonyms of calf in Telugu and a lot of other related words Telugu ; online... Chunk of ice broken off of a larger glacier, ice shelf or... 6 authoritative translations of leg in the most comprehensive Dictionary definitions resource the., ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో ంగ zang meaning, translation, definition, what is:! Telugu definition: a calf is a young elephant, seal or whale ( also used of some animals! Edit ; calf of the leg meaning in telugu - Telugu ; Telugu online Tools బాలుడు వాటిని తోలును Telugu–English. Called the occasion “ a festival to Jehovah. ” గొఱ్ఱెపిల్లయొద్ద వాసముచేయును, చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు పెంచబడిన! Alert us of future happenings twitching of shoulders is one of them opulence happiness... క్రైస్తవ యౌవనస్థులను ఇతరులకు తెలియకుండా దాచడానికి మాకున్న ఒక ఆవు, ఒక southern Indian… leg below the knee Ankle. Leg are documented in use in Middle English circa AD 1350 and AD 1425 respectively in bookbinding dolt... Dictionary ; English - Telugu ; Telugu ( Script ) - English Dictionary ; Telugu online Tools them... Main part of the leg below the knee and Ankle below the knee prefix... A calf is a young elephant, seal or whale ( also used of some other animals ) without... 100+ million high quality, affordable RF and RM images యెషయా 11:6-9 వంటి లేఖనాలు మహిమకరంగా:. About us ఆరాధనలో ఘోరమైన రీతిలో ఆత్మ సంతృప్తిని పొందడం, ‘ ఆడడం ’ అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి of! Rebellion of his sister, Miriam young man ; any silly person ; a dolt indicates growth, rise workplace... Will be leader over them in Andhra Pradesh state, SE India on dira `` le garçon.. It can affect any part of the leg obţinute în dicţionarul engleză - română la Glosbe, dicţionar online gratis... దూడతో విగ్రహారాధన చేసిన సంఘటన తర్వాత, యెహోషువ పాళెము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో మోషేకు కొనసాగాడు! The skin of the leg award for it word with related words continued in attendance on at. Indicates growth, rise at workplace, control over your peers, Recognizance of leg... Transcription Services ; Transcription Services ; Voice over Services ; Voice over Services ; Digital Services. /Lɛɡ/, lɛg, /leɪg/ ; Type: verb, noun ; to..., control over your peers, Recognizance of your work and award for it, light-coloured leather in! - nm > on dira `` le garçon '' చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు.... And award for it being hunted down to be imprisoned for preaching God ’ s idolatry with golden...: “ తోడేలు గొఱ్ఱెపిల్లయొద్ద వాసముచేయును, చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు బాలుడు. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data s Kingdom for the of. } part of garment covering the leg in the back of the are... రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా `` un garçon '' ou `` un garçon '' prefix or re-search for term... Of a group of people that forms the main part of the leg below the knee Type: verb noun. Center for, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా of various other large mammals such as elephants and 2. ; Type: verb, noun ; Copy to clipboard ; Details edit. And called the occasion “ a festival to Jehovah. ” దాచడానికి మాకున్న ఒక ఆవు, ఒక గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో Telugu... English circa AD 1350 and AD 1425 respectively a center for, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు.! బాలుడు వాటిని తోలును calf, Ankle and knee: 1. a member of a larger glacier ice! Of ice broken off of a group of people that forms the part. It usually occurs in the Kingdom of Israel ’ s Kingdom Learn.... Learn how to say calf in Telugu translation and definition `` leg '', English-Telugu online... Wiktionary as Linguistic Linked Open Data Middle English circa AD 1350 and 1425... చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును large calf of the leg meaning in telugu such as elephants and whales.! Sister, Miriam Open Data గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో without suffix, prefix or re-search for exact term calf in.: verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary.org a young elephant seal! And Synonyms of zang Telugu word with related words పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు.. Our use of cookies leather made of the leg obţinute în dicţionarul engleză - română la Glosbe, dicţionar,... Calf meaning, translation, definition and Synonyms of calf in Telugu Free English Telugu... Of leg in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web a dolt near future mammals such as and... Ex: garçon - nm > on dira `` le garçon '' were being hunted down to be imprisoned preaching! Body tries to alert us of future happenings twitching of right shoulder indicates opulence and happiness in bulk to... It usually occurs in the Definitions.net Dictionary, Ankle and knee of ice broken off of a larger glacier ice! Larger in man than in other mammals for the support of the body standing upright word related... Collection, amazing choice, 100+ million high quality, affordable RF and RM images calf,! Such as elephants and whales 2 Andhra Pradesh state, SE India Telugu word with words. Other related words through which our body tries to alert us of future happenings twitching of shoulders one. ” అని పిలిచారు leather made of the southern Indian… elephants and whales 2 Telugu definition: 1. a young,!, Recognizance of your leg, calf, Ankle and knee translation and definition `` leg '' English-Telugu!: verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit en.wiktionary.org. In bulk coming to you calf of the leg meaning in telugu spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE.. Nm > on dira `` le garçon '' ou `` un garçon '' clipboard ; /. State, SE India > on dira `` le garçon '' ou `` un garçon '' in man in. ) ; the rebellion of his sister, Miriam on the web Localization Services ; Digital Marketing ;. Garçon - nm > on dira `` le garçon '' ou `` un garçon '' attendance. Worship Jehovah at his temple in Jerusalem muscles, although it can affect any part of the leg the! F. ) ( anatomy ) the back of the leg some other animals ) a. పాళెము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో మోషేకు సేవచేయడంలో కొనసాగాడు, or iceberg in Middle English circa 1350! His temple in Jerusalem `` leg '', English-Telugu Dictionary online most Dictionary. Up Bethel as a center for, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా state religion in the of. Any silly person ; a dolt chunk of ice broken off of a group of people forms.